Proiecte

Harta Serviciilor Sociale Licențiate

Vizualizarea și Filtrarea Serviciilor Sociale Autorizate din Romania

Crearea unei platforme naționale de date despre servicii sociale, disponibilă online și offline pentru o gamă largă și diversă de dispozitive (telefoane, tablete, computere), care va centraliza și va integra toate serviciile sociale acreditate specifice fiecărei categorii de grup vulnerabil (copii, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice, etc.), disponibile la nivel de localitate.

0% progres

Aplicație web disponibilă offline
INFORMARE / PREZENTARE
Backend / Public API

BENEFICIAR

Global Shapers Bucharest Hub

NEVOIA

În România exista 3.636* de servicii sociale furnizate de către 2.524** de furnizori acreditați de Ministerul Muncii (Iulie 2018) însă cetățenii nu au nici o posibilitate de a vizualiza aceste date într-un mod eficient și prietenos atunci când au nevoie de această informație. Mai mult, foarte puțini știu de existența acestor date.

Platforma adresează nevoia de informare a unei comunități mari de potențiali beneficiari și a aparținătorilor acestora, de la a) persoane cu dizabilități (805.653 persoane adulte, din care 97% trăiesc independent sau în grija familiei, cf ANFD 2018) pe care platforma îi poate ajuta cu informații privind centre de îngrijire și asistență, centre de recuperare și reabilitare, centre de integrare prin terapie ocupațională, centre de zi, locuințe protejate etc, la b) persoane vârstnice (5.038.200 pensionari înregistrați în 2018, cf. Min.Muncii,  pentru care există servicii sociale care oferă servicii rezidențiale, servicii de îngrijire temporară sau permanentă la domiciliu, la c) protecția copilului (prin centre de centre de zi, centre de plasament, centre de primire în regim de urgență, centre maternale, servicii de tip familial etc), la d) alte tipuri de categorii sociale vulnerabile cu nevoi variate, cum ar fi cele de recuperare, reabilitare, asistență maternală, mediere socială, consiliere, servicii socio-medicale etc.

Soluția propusă va facilita această nevoie de informare și vizualizare de servicii sociale. În luna ianuarie 2017 un prototip al acestei platforme realizat în cadrul GovITHub a fost utilizat de peste 10.000 de utilizatori unici demonstrând clar că nevoia este una reală.

* https://servicii-sociale.gov.ro/source/10072018-ServiciiSociale-10-07.pdf

** https://servicii-sociale.gov.ro/source/10072018-Furnizori-10-07.pdf

IMPACT ȘI BENEFICIARI

Proiectul se adresează cetățenilor în căutare de furnizori și servicii sociale acreditate pentru ei și membrii familiilor lor. Anual estimăm un număr de utilizatori și beneficiari de cel puțin 100.000. Pentru foarte mulți români din țară și diaspora acestă platforma va reprezenta o sursă de informație foarte utilă pentru a găsi servicii pentru nevoile familiilor lor.

Secundar, furnizorilor le vom oferi posibilitatea de a valida și aduce la curent datele înregistrate în platformă.

Analiza utilizării platformei și funcționalitățile de feedback disponibile în platformă pot oferi pentru prima oară date concrete de măsurare a impactului și importanței acestor servicii pentru cetățeni, la nivel local, regional și național.

Rezultatele proiectului vor fi măsurate cantitativ prin:

 • Gradul de utilizare a platformei: colectarea centralizată a datelor anonimizate de accesare a platformei de către vizitatori și utilizatori (ex: nr de vizitatori, nr de căutări, localizarea geografică a vizitatorilor, nr de click-uri, timp petrecut în platformă etc.)
 • Gradul de vizibilitate publică a platformei: (ex: apariții media, mențiuni etc)
 • Gradul de interacțiune dintre utilizatorii platformei și furnizorii de servicii sociale – prin funcționalități precum validarea acurateții datelor și de recenzie a serviciilor sociale prezentate în hartă de către beneficiari, respectiv de interacțiune între dezvoltatorii platformei și furnizorii de servicii sociale pentru actualizări de informații sau adăugare de informații adiționale
 1. Preluarea platformei Harta Serviciilor Sociale dezvoltată în cadrul GovITHub prin tehnologii Open Source (care permit preluarea gratuită și dezvoltarea ulterioară a platformei) și îmbunătățirea interfeței publice (https://servicii-sociale.civictech.ro)  prin adăugarea de noi funcționalități sugerate atât de utilizatorii prototipului cât și furnizorii de servicii sociale
 2. Implementarea unei interfețe de administrare a datelor de către administratorii platformei și individual de către furnizorii de servicii sociale
 3. Lansarea unei campanii de promovare a acestei platforme în mediul online și offline, care va atinge un public de 100.000 de cetățeni

1.1 Analiza și testarea prototipului actual dezvoltat în cadrul GovITHub împreună cu un focus grup de furnizori și beneficiari și stabilirea listei de noi funcționalități necesare.

1.2 Dezvoltarea secțiunii de date statistice și infografice rezultate din datele existente, pentru a oferi instituțiilor publice o privire de ansamblu asupra distribuției serviciilor la nivel local și județean, a sferei de acoperire a tipurilor de servicii sociale disponibile în fiecare localitate precum și a furnizorilor de servicii sociale, corelate cu nevoile cetățenilor.

1.3 Îmbunătățirea modului de căutare, filtrare, sortare și vizualizare de servicii și furnizori în interfața online.

2.1 Dezvoltarea arhitecturii bazei de date, precum și dezvoltarea și documentarea unui API pe care îl vom face disponibil fără costuri adiționale către publicul larg. Acesta va oferi altor organizații sau indivizi posibilitatea de a utiliza aceste date pentru alte aplicații complementare.

2.2 Dezvoltarea unei interfețe de administrare a datelor din platformă. Aceasta va permite adăugarea și corectarea de date și de către furnizorii afișați în platformă.

2.3 Dezvoltarea unui sistem de notificare pentru furnizorii de servicii sociale și pentru administratorii platformei atunci când anumite date sunt modificate.

3.1 Crearea unei strategii de comunicare dedicate proiectului, ce urmărește să atingă un public țintă de cel puțin 100.000 cetățeni

3.2 Dezvoltarea unei campanii de promovare care să informeze publicul de existența și utilitatea acestei platforme, la nivel național cât și la nivel local, atât în mediul online cât și în cel offline

3.3 Lansarea și monitorizarea campaniei de comunicare și promovare

 • Eveniment de lansare, cu participarea reprezentanților Ministerului Muncii și a altor instituții publice interesate, a finanțatorilor și a partenerilor de proiect, lideri de opinie, mass media etc
 • Realizarea de parteneriate cu rețelele de furnizori de servicii sociale în scopul promovării comune
 • Colectare, elaborare și verificare de informații publice și resurse statistice (resurse, articole, infografice, alte hărți, statistici de sistem etc)
 • Briefing pentru jurnaliști la nivel local, regional și național privind gradul de acoperire a serviciilor sociale
 • Q&A și diseminare de informații despre platformă către furnizorii de servicii sociale, precum și către comunități specifice ale grupurilor de beneficiari
 • Comunicare și promovare online: crearea unei prezențe active a proiectului pe durata finanțării, promovare în social media, prin Google Ads etc
 • Realizarea unui studiu / a unei broșuri privind gradul de acoperire a serviciilor sociale din România în funcție de tipul de servicii sociale existente, în parteneriat cu specialiști din mediul public și privat și cu sprijinul finanțatorului de proiect