Hai si tu

Termeni și Condiții CivicTechRO

*Acord de confidențialitate privind termenii și condițiile CivicTech România

I. Prezentare generală

 • CivicTechRO este denumirea comercială și marca înregistrată a asociației IT Center for Community Solutions, organizație profesională neguvernamentală fără scopuri politice sau patrimoniale, independentă și constituită prin libera asociere a membrilor săi.
 • Conținutul site-ului www.civictech.ro are caracter informativ, iar accesarea și utilizarea sa, precum și înregistrarea vizitatorilor în comunitatea de voluntari, parteneri, susținători și abonați CivicTech implică și reprezintă implicit acceptarea termenilor și condițiilor expuse mai jos;

II. Scopul acordului și limitarea răspunderii

 • Scopul acestor termeni și condiții este de a defini și reglementa condițiile de utilizare a acestui site și a datelor solicitate prin formularele de înregistrare deschise vizitatorilor (Abonare, înscriere ca voluntar, partner și/sau susținător, Contact)
 • Accesul la website-ul wwww.civictech.ro, a conținutului său și a formularelor de înregistrare în comunitatea CivicTech este disponibil 24h/zi, 7 zile/săptămână, excepție fiind doar atunci când sunt lucrări de întreținere sau de actualizare ale site-ului www.civictech.ro
 • Asociația IT Center for Community Solutions va depune toate eforturile pentru a asigura utilizarea formularului de către utilizatori în condiții maximă securitate și confidențialitate.
 • În caz de folosire abuzivă sau neautorizată a webite-ului sau a formularelor de înscriere și contact, precum și de nerespectare a oricăror obligații prezentate aici, IT Center for Community Solutions își rezervă dreptul de a limita, suspenda sau anula, fără preaviz, accesul anumitor utilizatori la anumite secțiuni din site precum formulare, cât și la pagina web www.civictech.ro.

III. Drepturile proprietarului asupra platformei electronice CivicTech.ro

 • Întregul conținut al platformei electronice CivicTech, dar fără a se limita la texte, imagini grafice, programe, elemente de grafică web, precum și orice alte date și aplicații, sunt proprietatea asociației IT Center for Community Solutions, fiind protejate conform Legii drepturilor de autor și Legilor privind dreptul de proprietate intelectuală.
 • Asociația IT Center for Community Solutions garantează utilizatorilor acces limitat, în interes personal, la website și la formularele electronice de înscriere, abonare și contact și nu le conferă dreptul de a reproduce, de a copia, de a vinde sau a exploata site-ul, formularele sau conținutul în orice manieră, în scopuri comerciale, contrare intereselor asociației IT Center for Community Solutions.
 • Orice încercare de a accesa conținutul website-ului sau a formularulelor din site, sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează acesta va fi considerată o tentativă de fraudare și va pune în mișcare cercetarea independentă, civilă sau penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt, în funcție de gravitatea faptei.

IV. Folosirea datelor personale

 • În conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, asociația IT Center for Community Solutions are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate acele date personale pe care utilizatorii le furnizează cu ocazia accesării și completării formularulelor de înregistrare disponibile pe site-ul www.civictech.ro
 • Orice persoană care accesează website-ul CivicTech.ro și care oferă date și informații cu caracter personal prin intermediul formularelor disponibile aici își manifestă consimțământul ca datele sale personale să fie folosite de către asociația IT Center for Community Solutions în scopul trimiterii de informații despre proiectele CivicTech prin e-mail, facebook sau alte mijloace de comunicare directă, precum și în scopul consultării pe subiecte de interes public sau idei de proiecte ce pot fi demarate de CivicTech România, cu posibilitate de dez-abonare / anulare sau revocare a calității dobândite prin înregistrare.
 • Conform Legii nr. 677/2001, utilizatorul beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de dezabonare, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorul se poate adresa cu o cerere scrisă la adresa de e-mail office[at]itccs.ro și / sau la adresa poștală: str. Ierbei, nr. 2, intrarea 158, ap. 17.

V. Înregistrarea online în comunitatea CivicTech România

 • Orice persoană fizică sau juridică care aderă la misiunea și valorile programului CivicTech România și îl sprijină moral sau în natură se poate înregistra în comunitatea CivicTech prin completarea online a formularului de înscriere disponibil pe pagina de web CivicTech, secțiunea Susține sau Hai și Tu!
 • Înainte de a completa formularul de înscriere online și de a-l transmite, utilizatorul va confirma că acceptă termenii și condițiile de față. Dacă utilizatorul nu este de acord cu termenii, nu va putea deveni membru al comunității CivicTech decât prin printr-o solicitare scrisă către un reprezentant al IT Center for Community Solutions, trimițând un e-mail la adresa office[at]itccs.ro;
 • Informațiile completate de către utilizator în cuprinsul formularului de înregistrare trebuie să fie reale și complete. În momentul acceptării termenilor și condițiilor și apăsării pe butonul ”înregistare” utilizatorul se obligă să completeze corect și complet formularul de înregistrare;

VI. Legea aplicabilă

 • Drepturile și obligațiile părților, menționate în prezentul act, precum și toate efectele juridice pe care acest le produce sunt guvernate de legea română;
 • Orice litigiu care are ca obiect o dispută apărută în legătură cu acești termeni și condiții urmează a fi soluționat de instanțele competente de drept comun din București. Alegerea competenței este în favoarea ambelor părți.

VII. Răspundere limitată

 

 • Asociația IT Center for Community Solutions își rezervă dreptul de a actualiza termenii și condițiile fără notificarea prealabilă a persoanelor care utilizează acest formular și fără a putea fi ținută responsabilă în vreun fel.